Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa z dnia 02.12.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ew. 893 (obręb 0001) w miejscowości Boria, Gmina Ćmielów".