OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów z dnia 4 grudnia 2020 r. znak: UAN.6733.9.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej podziemnej oświetlenia drogowego niskiego napięcia na nieruchomościach położonych w miejscowości Brzóstowa, gm. Ćmielów