Interpelacja Nr 43/2020 w sprawie przesłania kserokopii wniosku w sprawie budowy świetlicy środowiskowej w m. Piaski Brzóstowskie.