Zapis obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 grudnia 2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=a5kjS9LsbzA