Protokół Nr XXXIII/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 27 listopada 2020 r.