Interpelacja Nr 4/2021 w sprawie dokończenia inwestycji pod nazwą skarpa (nakładka asfaltowa)