Ocena przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Czarna Glina badanie wykonane w punkcie zgodności: Ujęcie wody - Czarna Glina. 02.2021 r.