Ocena jakości przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ćmielów badanie wykonane w punkcie zgodności: Ujęcie wody - Ćmielów 02.2021 r.