Odpowiedź na Interpelacje Nr 4/2021 w dokończenia inwestycji obejmującej stabilizację skarpy poprzez remont ul. Opatowskiej w Ćmielowie.