Protokół Nr XXXVI/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r.