Zapis wideo Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.03.2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=pPzD3vKJ1jw