Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmielowie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Ćmielów przeznacza do sprzedaży w roku 2021