Interpelacja Nr 12/2021 w sprawie dostarczenia kuszywa na drogi gminne.