Zapis wideo Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.04.2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=FcAop96s6Qw