Protokół Nr XXXVII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 24 lutego 2021 r.