Protokół Nr XXXIX/2021 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 13 kwietnia 2021 r.