Wykaz osób fizycznych którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.37 ust. 1, pkt 2, lit. g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 305 ze zm.)