Protokół Nr XLI/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 czerwca 2021 r.