Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  17 września 2021 r.