Protokół Nr XLII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 lipca 2021 r.