Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  29 września 2021 r.