Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/14/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.