Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.