Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/16/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.