Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/17/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz termin płatności i zwolnień.