Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/18/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.