Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/21/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.