Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/22/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.