Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: przyjecia Rocznego Programu współpracy Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działaność pożytku publicznego w roku 2007.