Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Ćmielów.