Uchwalone przez Radę Miejską w Ćmielowie:

 Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022:

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/176/2016 z dnia 18 listopada 2016

(Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2016r. poz. 3491)

 

-   budynki mieszkalne                                 -                          0,52    zł.

 

-   bud. związanie z działalnością                -                         20,40   zł.

 

-   bud. zw. z dział. - obrót mat. siewnym  -                         10,59   zł.

 

-   świadczenia zdrowotne                            -                        4,30     zł.

 

-   pozostałe budynki w tym zajęte na

    prowadzenie odpłatnej statutowej          -                         5,60     zł.

    dział. pożyt. publicznego -                                 

 

-   budowle                                                     -                          2%

 

 grunty:

-    grunty związ. z prowadz. działa. gospodarczą     -         0,81 zł.

 

-    grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne            -       4,40 zł.

 

-    pozostałe w tym zajęte pod dział. pożytku publi. -         0,16  zł.