Podatek od środków transportowych na rok 2022 – bez zmian:

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku: NR III/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

 

Sprawy podatku od środków transportu załatwia:
Referat Podatkowy
pokój nr 9
telefon: 0158612018 0158658808