Podatek rolny na rok 2022: 

42 zł. x 2,5 =  105 zł.     przyjęta cena żyta przez RG  - 42 zł.

 

(Komunikat GUS z dnia 20 października 2021r.  cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający na rok podatkowy  2022r. wyniosła:  61,48 zł. 1 dt. (M.P. z 2021r. poz. 951)

 

Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:  NR XLVII/298/2021  z dnia 26 listopada 2021r.

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gosp. rol. z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020r. – 3819 . (Komunikat GUSz dnia 22 września 2021r. -  M.P. z 2021r. , poz. 877)