Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Przewóz seniorów-uczestników Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ w Ćmielowie”