Ogłoszenie o zamówieniu Usługi "Świadczenie usług cateringowych dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" oraz Klubu Senior + w roku 2022".