Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 stycznia 2022 r.