Interpelacja Nr 2/2022 w sprawie montażu altany ogrodowej na ul. Staszica w Ćmielowie.