Interpelacja Nr 3/2022 w sprawie wykonania aktualizacji ewidencyjnej grutów i wyznaczenia granic zgodnie ze stanem faktycznym drogi wewnętrznej na działce ew. nr 50 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.