Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6”