Protokół Nr L/2022 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 20 stycznia 2022 r.