Interpelacja Nr 5/2022 w sprawie podjęcia działań w sprawie budynku mieszkalnego na ul. Szydłowieckiej.