Interpelacja Nr 6/2022 w sprawie zalewania drogi oraz posesji prywatnych przy ul. Raciborskiego w Ćmielowie.