Protokół Nr LI/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 25 stycznia 2022 r.