Zgodnie z art. 10e Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r  tj. ( Dz.U.2021 poz.1372) oraz at.9 Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r tj.( Dz.U.2021 poz.1057) informuję, że na stronie www.bip.cmielow został opublikowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Ćmielów 2021-2030. Gminy sąsiadujące z Gminą Ćmielów mają możliwość zaproponowania  swoich uwag do projektu w terminie do 8 kwietnia 2022 roku.