Interpelacja Nr 7/2022 w sprawie utwardzenia i uzupełnienia ubytków w drogach gminnych dz.ew nr 39,50, 85, 102 zlokalizowanych we wsi Piaski Brzóstowskie kruszywem drogowym.