Interpelacja Nr 8/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu z rozbiórki elementów świetlicy w m. Brzóstowa.