Interpelacja Nr 10/2022 w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w pasie drogi wewnętrznej na działce 684 w m. Brzóstowa