Interpelacja Nr 15 2022 w sprawie wykonania nakładek asfaltowych po wykonaniu kolektora w Piaskach Brzóstowskich.