Odpowiedź  na Interpelacje Nr 13/2022 w sprawie podjęcia działań w celu pozyskania środków na budowę/rozbudowę strzelnicy sportowej w gm. Ćmielów.