Odpowiedź na Interpelacje Nr 15/2022 w sprawie wykonania nakładek asfaltowych po wykonaniu kolektora w Piaskach Brzóstowskich.